Какво е стиропор/ EPS?

След откриването на пенополистирола през 50-те години започва постепенното и непрекъснато разширяване и утвърждаване на продуктовата гама от базирани на този полимер материали. Първоначално той се използва предимно като обезопасителен пакетажен материал. Впоследствие качествата на този материал му осигуряват приложение и в другите сфери на индустрията.
Употребата на пенополистирол в строителството започва през 70-те години, като съвременната строителна практика застъпва широко проектирането и изпълнението на топлоизолационни системи на основата на пенополистирол за жилищни, обществени и промишлени сгради.
Експандираният пенополистирол (EPS) е микропорест изкуствен органичен материал, 95% от обема на който е въздух, затворен в сфери от решетката на полимера (приблизително 5109 в 1 м³). EPS, познат също така като стиропор (Styropor е запазена марка на BASF и обозначава името на суровината от който се произвежда EPS). Изходният материал за производство на EPS са зърна полистирол, които, смесени със съответните експандиращи вещества (най-често пентан), се превръщат в лесноформуваща се пяна, от която се изготвят топлоизолационни плочи, платна, профили и опаковъчни форми. При експандирането се получава дребнозърнеста микропореста решетка от малки вдими сфери пенополистирол, с различна плътност и добра свързаност. Плътността варира в границите 10-30kg/m3, а съответната носимоспособност е приблизително 100-400кРа, като при по-голяма плътност топлоизолационната плоча ще бъде по-корава. Коефициентът на топлопроводимост е основният показател за оценка на изолационните възможности, а при EPS стойността му зависи именно от структурата на микропорите и плътността на материала. Той се изменя в диапазона 0,030-0,045W/m.°С, като долната граница означава намалена топлопроводимост и увеличен топлоизолационен капацитет и обратно. Тези показатели зависят от количеството въздух, затворен в клетките на пенополистирола (обикновено над 90% от обема на материала), както и от големината и подредбата на самите клетки. EPS е хидрофобен материал и е устойчив на физичното и химичното действие на водата. Експандираният пенополистирол притежава известна шумо- и удароустойчивост. Той запазва физичните си свойства непроменени за период от 15-20 години при експлоатационни температури от -20°С до +50°С и циклично замразяване и размразяване.
Важно свойство на EPS е, че той подлежи на рециклиране. Освен това, в експлоатационни условия не отделя вредни вещества, което го прави екологично безопасен.
EPS е най-широко използван при изпълнение на топлоизолации на стени, защото, поради добрата си паропроницаемост, осигурява “дишане” на помещенията в сградите. Много често се използва и при изолиране на топли покриви, заради добрата си механична устойчивост.
Най-разпространената употреба на EPS е като лепена външна фасадна изолация.
Асортиментът от изолационни плочи от EPS включва изключително разнообразие от размери и дебелини, като за осигуряване на необходимата топлоизолация в повечето случаи е достатъчен самостоятелен слой с дебелина от 40-50mm до 100mm, в зависимост от дебелината и градивния материал на изолираната стена. Полагането на изолационните плочи става чрез лепене, ролята на защитно покритие се изпълнява от минерална замазка върху стъклофибърна мрежа. EPS-плоскости се използват и за междинен слой в двойни стени.  При покривите е задължително изпълнението на качествена хидроизолация върху плочите, която да не допуска тяхното компрометиране чрез навлизане на вода или пара в структурата им, Iзползва се и при вентилируеми окачени фасади, като среден слой в двойни стени, за прави, обърнати и скатни (наклонени) покриви, под сутеренни плочи и др.
EPS е един доказал се във времето топлоизолационен материал, без който вече съвременното строителство е немислимо. Благодарение на своите много добри топлоизолационни качества при добра здравина, минимална деформируемост, отлична паропропускливост и огнеустойчивост (клас E), белите топлоизолационни плочи са се доказали и за последните 50 години са си извоювали твърдо и неоспоримо място в модерното строителството.